A Walburga Dertien12 Foto Jason Slabbynck HR 34

Ligo Centrum voor basiseducatie

Brugge

LIGO, centrum voor basiseducatie, kocht In 2016 een prachtig maar verouderd pand in het centrum van Brugge. Hun droom was om op deze plek mensen kànsen te geven en er een divers, wereldwijd publiek opleidingen aan te bieden. Ons werd gevraagd om binnen dit historisch kader 9 klassen, ontspanningsruimtes en administraties te bedenken. Onder de vele historische lagen van eerdere verbouwingen (her-)ontdekten wij verrassend waardevolle ruimtes en erfgoedkundige elementen.

Het werd een vrij complexe herbestemming, maar we zochten en vonden een antwoord op alle suggesties en bezorgdheden van zowel opdrachtgever als brandweer, erfgoed Vlaanderen, Agion en omwonenden.

Nu het stof is gedaald glimt de basisstructuur van het gebouw als weleer. De gangen baden vandaag in het licht en vullen zich met alle talen van de wereld. Er worden mensen begeleid, er wordt geprobeerd, gefaald en zacht gecorrigeerd. Hier leven mensen terug op. Omringd door restauraties van sierlijsten, paneeldeuren en lincrusta’s, zij aan zij met hedendaagse interpretaties van diezelfde elementen. Daar waar eeuwen lang de historische trappen geen nut zagen in het verder klimmen en aldus de zolder onaangeroerd lieten, grepen wij nieuwsgierig de kans om met een nieuwe trap deze open te kraken en er gretig élke m2 met een zorgatelier te benutten. In alle rust en hoog verheven boven het stadsleven vonden we een dakterras. En daar… genesteld tussen de daken van Brugge, in open lucht en met 360° zicht op onze prachtige erfgoedstad, beseften we het opnieuw: de hellende daken van Brugge en Dertien12, het is een heerlijk huwelijk dat blìjft knetteren…

Opdrachtgever
LIGO Centra voor basiseducatie vzw

Ontwerper / Architect
Architectuuratelier Dertien12

Locatie
Brugge

Fotografie
Jason Slabbynck

A Walburga Dertien12 Foto Jason Slabbynck HR 34
A Walburga Dertien12 Foto Jason Slabbynck HR 1
A Walburga Dertien12 Foto Jason Slabbynck HR 9
A Walburga Dertien12 Foto Jason Slabbynck HR 20
A Walburga Dertien12 Foto Jason Slabbynck HR 19
Walburga Dertien12 Foto Jason Slabbynck HR 5
Walburga Dertien12 Foto Jason Slabbynck HR 6
Walburga Dertien12 Foto Jason Slabbynck HR 31
Walburga Dertien12 Foto Jason Slabbynck HR 26